Продукти Взривозащитени везни

Взривозащитени везни

Взривозащитени везни и теглоизмервателни компоненти за приложение във взривоопасни зони с ATEX класификация 1/21 или 2/22.

  • Взривозащитени настолни и платформени везни за ATEX зона 1/21
  • Взривозащитени транспалетни колички с вградени везни за ATEX зона 1/21 и 2/22
  • Взривозащитени кранови везни за ATEX зона 1/21
  • Теглозизмервателни компонени за взривоопасна среда - теглоизмервателни индикатори, тензометрични датчици, отдалечени дисплеи за везни, съединителни кутии за тензодатчици, ценерови бариери, интерфейсни преобразователи и др.