Продукти Везни за поосово измерване

Везни за поосово измерване

Преносими или стационарни поосови везни за контролни или търговски цели с метрологична заверка.

  • за поосово или цялостно измерване на превозно средство
  • за измерване в статика или в движение ос по ос до 5 km/h съгласно европейската препоръка OIML R134
  • със жична или безжична връзка между теглоизмервателния индикатор и платформите
  • кантарна бележка с разпечатка на теглото на колело, за всяка колоос и цялостно
  • възможност за изчисляване на координатите на центъра на тежеста на превозното средство при цялостно измерване с мобилни везни
  • допълнителни опции като изравняващи нивото пътеки, рампи за качване на колелата и др.