Преустройство / модернизация на съществуващи вагонни везни

Преустройство/модернизация на съществуващи механични или електронни вагонни везни

Описание

Разходите за поддръжка на стара вагонна везна могат да се увеличат със времето драстично с чести сервизни повиквания и престои за ремонт. Замяната й с нова вагонна везна често е икономически нецелесъобразно. При запазена платформа са възможни два по-икономични варианти:


1. Преустройство на съществуващата механична вагонна везна в напълно електронна

- демонтаж на старата лостова система

- проект за отливане на бетонни стъпки за опора на тензодатчиците

- монтаж на тензодатчици (цифрови или аналогови), съединителни кутии, показващо устройство и окабеляване

- потенциално изравняване на теглоизмервателната система, монтаж на защита от пренапрежение по сигнал, захранване и интерфейси

- проверка на състояние на локалния заземител и намаляване на преходното му съпротивление при необходимост


2. Модернизация на съществуващата електронна вагонна везна с ново електронно оборудване от последно поколение

- замяна на съществуващите тензодатчици (цифрови или аналогови), съединителни кутии, показващо устройство и окабеляване

- потенциално изравняване на теглоизмервателната система, монтаж на защита от пренапрежение по сигнал, захранване и интерфейси

- проверка на състояние на локалния заземител и намаляване на преходното му съпротивление при необходимостМодели


Опции