Tехнически везни

Прецизни технически и платформени везни за лаборатории и контрол на качеството на производството.

  • с вътрешна или външна калибровка на везната
  • за контролни, технологични нужди или с метрологична заверка
  • за суха или влажна среда

Технически везни модел HLD
Технически везни модел ALD
Технически везни модел GAEP