Продукти Kомпоненти за теглоизмерване

Kомпоненти за теглоизмерване

Tензодатчици на натиск и опън, теглоизмервателни модули в комплект с тензометрични датчици, теглоизмервателни индикатори за различни приложения, теглоизмервателни трансмитери за DIN шина и панелен монтаж, отдалечени дисплеи за електронни везни, съединителни кутии за тензометрични датчици и др.