Продукти Лентови везни

Лентови везни

Доставка, монтаж и пуск на лентови везни за вграждане в съществуващи или нови конвейри с ГТЛ.

  • сервиз и модернизация на съществуващи лентови везни
  • доставка на компоненти като теглоизмервателни индикатори, скоростни датчици, товароприемни устройства за вграждане в конкретен конвейр, отдалечени дисплей и броячи за преминало коиличество материал
  • участие в калибровка на лентови везни с материал
  • производство и доставка на различни видове товароприемни устройства за лентови везни