Продукти Еталонни теглилки

Еталонни теглилки

  • Еталонни теглилки за осигуряване качеството на производствените процеси, за периодичен контрол на точността и калибровка на теглоизмервателното оборудване
  • Доставка на единични еталонни тежести или комплекти с тежести с клас на точност M1, F1, E2 и E1 съгласно OIML R111 със или без сертфикат за калибровка
  • Отдаване под наем на еталонни теглилки клас M1
  • Калибровка на еталонни теглилки с издаване на сертификат по ISO 17025