Продукти Автомобилни везни

Автомобилни везни

Автомобилни везни (кантари) за надземен и шахтов монтаж, преустройство на съществуващи механични автокантари в електронни, модернизация на съществуващи електронни автомобилни везни, доставка на компоненти за автомобилни кантари - тензодатчици, съединителни кутии, индикаторни блокове, отдалечени дисплеи, защити от пренапрежение, софтуер за кантарни бележки и др.