Дозиране, смесване и пълнене

Теглоизмервателно оборудване за еднокомпонентно и многокомпонентно дозиране, смесване, пълнене по задание с контрол на толеранса и др.

Описание