Контейнер дървен за еталонни теглилки

Дървен контейнер за съхранениe и транспорт на единични еталонни теглилки.

Описание


Модели


Опции